یک چهارم ساکنان روستای نیرعوز، کشته یا به گروگان گرفته شدند

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷