آیا میتوان تحرکات انتخاباتی افراد در این دوره را به اخلاق پیوند بزنیم؟

فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌نگار: در یک انتخابات غیراخلاقی و در کل در یک امر اخلاقی ما نمی‌توانیم اخلاق‌مدار برخورد کنیم. البته من این نظر را ندارم که هر کسی که رای می‌دهد کاری غیراخلاقی انجام داده‌است. اما رای دادن در شرایط موجود پشت‌کردن به رویای جمعی جامعه ایران است.

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴