ارتش اسرائیل: فرمانده حماس که هزار فلسطینی را در بیمارستان گروگان گرفته بود، کشته شد

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰