احمدرضا حائری: ملت ایران روزی حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت را بازپس می‌گیرد

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸