جستجو برای یافتن اجساد قربانیان حمله حماس به کیبوتص کفر

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷