تشکیلات خودگردان فلسطین، برای پذیرش مسئولیت سیاسی در نوار غزه اعلام آمادگی کرد

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹