ابراهیم رئیسی برای شرکت درمجمع عمومی سالانه سازمان ملل، به نیویورک رفت

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷