جو بایدن: کرانه باختری و غزه یکپارچه و تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین شود

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸