نماینده‌ای از ایران، برای نخستین‌بار در رقابت‌های میس یونیورس

‎نماینده‌ای از ایران، برای نخستین‌بار در رقابت‌های میس یونیورس برای انتخاب دختر شایسته جهان شرکت می‌کند و امروز این نماینده توسط هیات داوران در ایتالیا انتخاب می‌شود. طناز خامه، ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸