شمار زیادی از ایرانیان از سرتاسر آمریکا به نیویورک سفر کرده تا در تجمع اعتراضی شرکت کنند

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۵