تاکید سخنران دفتر خامنه‌ای بر ادامه جنگ حتی به قیمت کشته‌شدن ده‌هاهزار نفر

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹