آیا بازار نفت و اقتصاد جهانی می‌تواند مانع از جنگ در خاورمیانه شود؟

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۳۱