رییس جمهور قبرس، مشارکت کشورش در درگیری میان اسراییل و لبنان را تکذیب کرد

رییس جمهور قبرس، مشارکت کشورش در درگیری میان اسراییل و لبنان را تکذیب کرد. ارزیابی هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسایل نظامی از درگیرشدن قبرس در تنش‌های میان اسراییل و لبنان

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱