یورش حامیان فلسطین به پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴