احضار خانواده‌های چهار زندانی سیاسی کرد و محکوم به اعدام

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸