حضور آنتونی بلینکن، در اسراییل برای سومین بار درطی جنگ این کشور و حماس

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲