هدف حاکمیت از اخراج استادان با سابقه و جایگزین کردن آنها با مداحان حکومتی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴