اعتراض کشاورزان اتحادیه اروپا به تمدید قرارداد تجارت آزاد کشاورزی با اوکراین

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۳