سکوت جمهوری اسلامی درباره حملات آمریکا پس از گذشت دو روز

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵