چهارشنبه‌سوزی با نام روز تکریم همسایگان در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد.

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱