وزیر ارشاد: هنرمندانی که سر ناسازگاری دارند اجازه فعالیت نخواهند داشت

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۸