اسرائیل از ساکنان غربی شهر غزه و خان‌ یونس خواسته تا این مناطق را ترک کنند

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷