نمایشگاه وستیس، در موزه مدیجی در شهر فلورانس

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸