آمریکا از باقی ماندن تحریم‌ها علیه ایران تا زمان دستیابی به توافق هسته‌ای خبر داد: گفت‌وگو با افشین شاهی