گفت‌وگوهای احیای برجام/ گفت‌وگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی