گوگل با ادغام هوش مصنوعی بارد و دوئت سامانه یکپارچه‌ای به نام جمینای را معرفی کرد

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰