تصمیم بایدن در مورد پاسخ به کشته شدن سه نیروی آمریکایی

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹