وضعیت جنگی و راهپیمایی یهودیان مذهبی و راستگرایان افراطی در اورشلیم

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶