انتقادها به دستور بایدن برای خروج آمریکا از افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰