برآورد بانک جهانی از کاهش رشد اقتصادی ایران

بانک جهانی پیش‌بینی کرد روند رشد اقتصادی ایران امسال نزولی خواهد بود مرکز آمار ایران: نرخ رشد اقتصادی ایران در زمستان ۱۴۰۲ به کمتر از سه درصد کاهش یافت گفت‌وگو با محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتزبورگ

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳