در روز پایانی نشست گروه ۲۰نخست وزیر هند، ریاست دوره‌ای این گروه را به برزیل واگذار کرد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹