حسین آقایی: حماس در هفت اکتبر دچار اشتباه محاسباتی شد

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳