آیا درگیری بین نیروهای اسرائیل و فلسطین در کرانه باختری می‌تواند جبهه جدیدی را ایجاد کند؟

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸