بررسی احتمال آتش‌بس در غزه در صورت به دست آمدن مواضع مشترک کشورهای حاضر در نشست ریاض

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰