نتایج یک نظرسنجی نشان‌دهنده عدم تمایل مردم به شرکت در انتخابات مجلس در ایران است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱