گفت‌وگوی اختصاصی با شان توب، بازیگر نقش فراز در سریال تهران