رسول‌ اف: کوشیدم در فیلم تازه‌ ام، جنبه‌های روانی حامیان سیستم حاکم را روایت کنم

رسول‌ اف: کوشیدم در فیلم تازه‌ ام، جنبه‌های روانی حامیان سیستم حاکم را روایت کنم. گفت‌ وگو با علی مصلح، رزونامه نگار و منتقد سینما

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵