ارتش اسرائیل از هدف قرار دادن سه عضو لشکر امام حسین وابسته به سپاه قدس خبر داد

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲