ریاض در ازای پیمان دفاعی با آمریکا، خواستار پذیرش کشور فلسطین شد.

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳