عملیات رفح و قتل ناوالنی: «آمریکا دیگر آن آمریکای سابق نیست»

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۷