اعتراض سازمان ملل به اقدامات نتانیاهو

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰