تداوم تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ایران

تداوم تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ایران در آستانه انتخابات جانشینی رئیسی گفت‌وگو با فواد کیخسروی، عضو هیئت‌مدیره کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷