روابط متشنج کانادا و هند در پی کشته شدن یک رهبر سیک در کانادا

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۸