کمک داوطلبانه گروهی از پزشکان ساکن آمریکا در جنگ حماس و اسرائیل

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵