الجزایر در پیش‌نویس قطعنامه‌ای با آوارگی اجباری غیرنظامیان فلسطینی مخالفت کرده است

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳