معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز: دستکم ۷۶ نفر بر اثر مصرف الکل مسموم شده‌اند: گفت‌وگو با نیکی محجوب