کنفرانس کمک‌های بشردوستانه به غزه با حضور نمایندگان بیش از ۸۰ کشور و سازمان غیردولتی؛

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸