شلیک موشک بالستیک دوربرد از عرشه ناو جنگی سپاه

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳