یک روزنامه‌نگار اسرائیلی در برلین با چاقو مورد حمله قرار گرفت

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱