یک روزنامه‌نگار درباره نحوه افشاگری کارمندان اینستاگرام از حذف پست‌های این شبکه اجتماعی می‌گوید